Privacy statement en cookiebeleid

Wie zijn wij?

Ooms Financieel Adviseurs B.V. is actief als financieel dienstverlener. Wij geven advies over levens- en schadeverzekeringen, spaar- en beleggingsrekeningen, hypotheken, consumptieve kredieten en kunnen een geïntegreerd financieel plan bieden. Verder ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming en het beheren van boven genoemde en andere financiële producten. Daarnaast helpen wij bij het invullen van je aangifte Inkomstenbelasting.

Wij zijn gevestigd te (3071 NJ) Rotterdam, aan het adres Maaskade 113 en te bereiken via hypotheek@ooms.com of financieel@ooms.com en telefoonnummer 010-4248810.

Als je gebruik maakt van de diensten van Ooms Financieel Adviseurs B.V. verwerken wij je persoonsgegevens. Om je goed te kunnen adviseren over bijvoorbeeld je financiële situatie of om vast te kunnen stellen welke verzekering en/of hypothecair krediet het beste bij jouw situatie past, hebben wij informatie nodig. Zo hebben wij informatie nodig over de financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven, vermogen en schulden, wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en je bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel de wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Op grond van privacy wetgeving is Ooms Financieel Adviseurs B.V. verplicht zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. In dit document geven we meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens.  Ook leggen we uit wat je kunt doen als je niet wil dat je persoonsgegevens door ons verwerkt worden. In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Waarom verwerken we deze persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van de persoonsgegevens?
 3. Delen wij de persoonsgegevens met derden?
 4. Hoelang bewaart Ooms Financieel Adviseurs B.V. de gegevens?
 5. Wat zijn jouw rechten?
 6. Wijzigingen
 7. Vragen?

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou?

Als jij gebruik maakt van de dienstverlening van Ooms Financieel Adviseurs B.V. kan het voorkomen dat wij (afhankelijk van de specifieke dienstverlening die je bij ons afneemt) een of meer van de volgende gegevens van jou verwerken:

 • NAW gegevens alsmede e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en voorgaande huwelijken
 • Nationaliteit
 • Kopie ID
 • Werkgever, beroep en/of functie
 • Inkomensgegevens uit loondienst, flexibele arbeidsrelatie
 • Pensioeninkomen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid
 • Winst uit onderneming of inkomen als directeur grootaandeelhouder (DGA)
 • Jaarrekeningen van de onderneming(en)
 • Aangiften Inkomstenbelasting
 • Gegevens van een lopende hypotheek, bancaire rekening, krediet, studieschuld of levensverzekering
 • Woonlasten en hypotheekverleden
 • BKR toetsing
 • Bankrekeningnummer, creditcardnummer
 • Kenteken
 • Polis-/dekkingsgegevens
 • Claimgedrag
 • Schadegegevens
 • Fraudegegevens
 • Betalingsachterstanden
 • Klachten
 • Strafrechtelijke gegevens
 • BSN
 • Medische gegevens

2. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?

NAW gegevens alsmede e-mailadres en telefoonnummer

Ooms Financieel Adviseurs B.V. heeft deze contactgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van de (opdracht)overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten (hierna: de “Overeenkomst”). Verder heeft Ooms Financieel Adviseurs B.V. de gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan eventuele verzekeringen of andere financiële producten waarin wij bemiddelen en om die producten voor jou te kunnen beheren.

Wij gebruiken ook je e-mailadres om offertes, informatie over onze producten en diensten en wijzigingen van polisvoorwaarden toe te sturen. Verder kan Ooms Financieel Adviseurs B.V. e-mails sturen naar dit e-mailadres voor marketing doeleinden.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je contactgegevens is i) de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst en ii) de uitvoering van de wettelijke verplichting (zorgplicht) die op Ooms Financieel Adviseurs B.V. rust om jou te informeren op basis van de Wet financieel toezicht (hierna: “Wft”).

Ooms Financieel Adviseurs B.V. heeft daarnaast een gerechtvaardigd belang om je e-mailadres te gebruiken ten behoeve van marketing doeleinden.

Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en voorgaande huwelijken

Ooms Financieel Adviseurs B.V. moet voor het afsluiten van een product of dienst je geboortedatum en geslacht weten om te beoordelen of aan de vereisten voor bijvoorbeeld een verzekering wordt voldaan.

Informatie over de burgerlijke staat is relevant voor de wijze waarop vermogen juridisch of fiscaal verdeeld wordt.
Informatie over de gezinssamenstelling hebben wij nodig om eventuele verzekeringen of pensioenregelingen aan te laten sluiten op jouw situatie, bijvoorbeeld om volledige dekking te kunnen realiseren.
Informatie over voorgaande huwelijken (waaronder ook: partnerschappen of samenlevingsovereenkomsten) is relevant voor verplichtingen nog voortvloeiende uit die eerdere huwelijken, zoals partner- en.of kinderalimentatie, eventueel nog de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een hypotheek uit dat eerdere huwelijk.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van voornoemde gegevens is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Nationaliteit
Op grond van de acceptatiecriteria van banken en verzekeraars is het nodig je nationaliteit vast te stellen en met deze partijen te delen. Wij doen dat door middel van je paspoort of identiteitsbewijs.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van voornoemde gegevens is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Kopie ID

Op grond van de Wft moet Ooms Financieel Adviseurs B.V. je identiteit vaststellen en controleren. Dit doet Ooms Financieel Adviseurs B.V. door middel van het kopiëren van een rechtsgeldig identiteitsbewijs, waarbij wij de naam van de controleur en de datum opschrijven. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs wordt gedeeld met de geldverstrekker waar de hypotheek of het krediet wordt aangevraagd of met de verzekeraar waar de verzekering wordt aangevraagd. Nadat de identiteit is vastgesteld en uitgewisseld, zorgt Ooms Financieel Adviseurs B.V. ervoor dat je kopie identiteitsbewijs wordt opgeslagen, waarbij je foto en BSN permanent worden afgeschermd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het kopie van het identiteitsbewijs volgt uit onze wettelijke zorgplicht die volgt uit Wft.

Werkgever, beroep en/of functie

Inkomensgegevens uit loondienst, flexibele arbeidsrelatie

Pensioeninkomen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid

Winst uit onderneming of inkomen als directeur grootaandeelhouder (DGA)

Jaarrekeningen van de onderneming(en)

Aangiften Inkomstenbelasting

Gegevens van een lopende hypotheek, bancaire rekening, krediet, studieschuld of levensverzekering

Woonlasten en hypotheekverleden

BKR Toetsing

Bankrekeningnummer, creditcardnummer

Als het noodzakelijk is voor het afsluiten van een verzekering, hypotheek of ander product van/via Ooms Financieel Adviseurs B.V. verwerkt Ooms Financieel Adviseurs B.V. je financiële gegevens, met als doel om te beoordelen of jij voldoet aan de eisen die een financieel product of dienst eist. Als het product of de dienst is afgesloten, moet Ooms Financieel Adviseurs B.V. de financiële gegevens verwerken om aan haar dossierplicht te voldoen en om eventueel schade af te kunnen handelen.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. kan zelf geen BKR toetsing uitvoeren. Jij zult zelf de gegevens opvragen en de registratie ervan met ons delen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je financiële gegevens is i) de (voorbereiding op de) uitvoering van de Overeenkomst en ii) de wettelijke verplichting van Ooms Financieel Adviseurs B.V. op grond van de zorgplicht die volgt uit de Wft.

Kenteken

Het kenteken verwerkt Ooms Financieel Adviseurs B.V. met als doel om een autoverzekering (of verzekering voor een ander vervoermiddel) af te sluiten.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je kenteken is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Polis-/dekkingsgegevens

Als jij een product of dienst van Ooms Financieel Adviseurs B.V. hebt afgenomen, verwerkt Ooms Financieel Adviseurs B.V. je polis-/dekkingsgegevens, zodat Ooms Financieel Adviseurs B.V. eventueel je vragen kan beantwoorden en schadeclaims voor jou kan afhandelen/beoordelen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je polis-/dekkingsgegevens is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst en het beheer van de voor jou afgesloten financiële producten.

Claimgedrag

Ooms Financieel Adviseurs B.V. kan je claimgedrag bij verzekeringen opvragen met als doel om i) toekomstige aanvragen beter te kunnen beoordelen en ii) om je van advies op maat te voorzien zodat een toekomstige verzekering beter is afgestemd op jouw situatie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je claimgedrag is het gerechtvaardigd belang. Die bestaat daaruit dat Ooms Financieel Adviseurs B.V. een belang heeft om je claimgedrag mee te kunnen nemen bij toekomstige aanvragen. Daarnaast kan Ooms Financieel Adviseurs B.V. eventueel frauduleus claimgedrag beoordelen en meenemen in de afweging bij toekomstige aanvragen.

Schadegegevens

Als jij met behulp van onze bemiddeling een verzekering hebt afgesloten en schade hebt geleden die onder dekking van de verzekering zou kunnen vallen, verwerken wij deze gegevens om je schade af te kunnen handelen. Daarnaast kan Ooms Financieel Adviseurs B.V. deze gegevens weer gebruiken om toekomstige verzekeringen beter af te stemmen op jouw situatie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je schadegegevens is de uitvoering van de Overeenkomst.

Fraudegegevens

Ooms Financieel Adviseurs B.V. moet beoordelen of jij in het verleden hebt gefraudeerd bij verzekeringen of andere financiële producten. Deze beoordeling moet Ooms Financieel Adviseurs B.V. opnemen in haar administratie, ook om zich te kunnen verantwoorden richting verzekeraars.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het fraudeonderzoek is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Betalingsachterstanden

Als jij een product of dienst afsluit bij Ooms Financieel Adviseurs B.V. heb jij of je werkgever een betalingsplicht. Als jij of je werkgever daar niet aan voldoet, registreert Ooms Financieel Adviseurs B.V. dat jij een betalingsachterstand hebt, zodat Ooms Financieel Adviseurs B.V. een debiteurenadministratie kan aanleggen.

Daarnaast beoordeelt Ooms Financieel Adviseurs B.V. bij de aanvraag of jij in het verleden betalingsachterstanden hebt gehad, zodat Ooms Financieel Adviseurs B.V. je kredietwaardigheid kan beoordelen. Deze beoordeling moeten wij opnemen in onze administratie om te bewijzen dat wij deze toets hebben uitgevoerd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je betalingsgedrag is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Klachten

Als jij een klacht hebt over een product of geleverde dienst door Ooms Financieel Adviseurs B.V., verwerkt Ooms Financieel Adviseurs B.V. deze gegevens om je klacht af te handelen. Ook de afwikkeling van de klacht door Ooms Financieel Adviseurs B.V. wordt verwerkt om een volledig dossier te hebben.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je klacht(en) is de (voorbereiding op de) uitvoering van de Overeenkomst. Verder is Ooms Financieel Adviseurs B.V.  op grond van de Wft verplicht gegevens over de door ons verleende diensten (waaronder dus ook klachten) te bewaren.

Strafrechtelijke gegevens

Bij het afsluiten van een verzekering moet Ooms Financieel Adviseurs B.V. beoordelen of jij een strafrechtelijk verleden hebt, om een beoordeling te maken bij schade- en inkomensverzekeringen. Dit gaat terug tot maximaal 8 jaar, waarbij Ooms Financieel Adviseurs B.V. gehouden is te voldoen aan Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je strafrechtelijk verleden is i) de (voorbereiding op de) uitvoering van de Overeenkomst en ii) de wettelijke verplichting onder de Wft om dit te beoordelen.

BSN

Soms hebben wij je BSN-nummer nodig. Ooms Financieel Adviseurs B.V. verwerkt je BSN-nummer bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is bij het afsluiten van een verzekering of hypotheek.

Wij verwerken je BSN alleen als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslag voor de verwerking van je BSN volgt bijvoorbeeld uit de Wft.

Medische gegevens

Ooms Financieel Adviseurs B.V. moet voor de beoordeling of jij in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering je medische gegevens beoordelen en opnemen in je dossier. Daarnaast verwerkt Ooms Financieel Adviseurs B.V. deze gegevens als jij een zorgverzekering hebt afgesloten via Ooms Financieel Adviseurs B.V. en onverhoopt letsel heeft opgelopen. De medische gegevens zijn dan nodig om de schade af te handelen. Wij vragen medische gegevens alleen bij derden op als wij daar je uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. wijst jou erop dat je altijd bezwaar kan maken tegen de verwerking van je medische gegevens en/of in voorkomende gevallen je toestemming onthouden. Gevolg is mogelijk wel dat Ooms Financieel Adviseurs B.V. geen verzekering voor jou af kan sluiten, omdat zij het risico niet kan beoordelen. Als jij geen bezwaar hebt gemaakt, is de wettelijke grondslag in de voorbereiding van de verzekering het beoordelen van het risico voor de verzekeraar.

Als een verzekering is afgesloten, is de wettelijke grondslag de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst of het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering. In andere gevallen zullen wij je medische gegevens alleen verwerken als wij daar je uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

Sollicitatiegegevens

Als je bij ons solliciteert, kunnen we je cv, diploma’s en andere relevante documenten opvragen.  Het is daarbij denkbaar dat we ook op social media platforms kijken om een beter beeld te krijgen van de (persoonlijkheid van de) kandidaat.

Voor het verwerken van sollicitatiegegevens is de wettelijke grondslag de voorbereiding op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst die we mogelijk met jou sluiten. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om een goed beeld te krijgen van de kandidaten die bij ons solliciteren.

Overig

Ooms Financieel Adviseurs B.V. verwerkt de voorgaande gegevens ook om haar dienstverlening waar nodig te verbeteren en om ons klantenbestand optimaal te kunnen beheren en informeren. Wij kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken om (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten uit te kunnen voeren om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. De wettelijke grondslag daarvoor is het gerechtvaardigde belang van Ooms Financieel Adviseurs B.V. om haar onderneming gezond te houden en haar dienstverlening te optimaliseren. Wij zullen voor marketingdoeleinden geen gevoelige gegevens (zoals medische of strafrechtelijke gegevens) verwerken.

3. Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

De persoonsgegevens en informatie die Ooms Financieel Adviseurs B.V. verwerkt kunnen wij delen met

 1. Verzekeraars, volmachtkantoren, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de voorbereiding (offertetraject) of uitvoering van de Overeenkomst. Bij verzekeraars, volmachtkantoren en geldverstrekkers betreft het de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureau’s betreft het de gegevens die nodig zijn om de waarde van je pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om je contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met jou kan opnemen;
 2. Je werkgever, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die jij hebt met je werkgever;
 3. De overheid, waaronder de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie, de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, als daartoe een wettelijke plicht bestaat;
 4. Schade-experts en databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 5. Software leveranciers voor hypotheekberekeningen, verzekeringsvergelijkingen, financiële planningen, de leverancier van de consumentenapp gekoppeld aan ons cliëntenbeheersysteem, onze systeembeheerder.

 Derden die je persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. kan de gegevens delen met derden wanneer Ooms Financieel Adviseurs B.V. haar onderneming of (verzekerings)portefeuille verkoopt of overdraagt aan derden. De desbetreffende derde die ons bedrijf of onze (verzekerings)portefeuille koopt of overneemt heeft het recht je persoonsgegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

4. Hoelang bewaart Ooms Financieel Adviseurs B.V. jouw gegevens?

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, verwijdert Ooms Financieel Adviseurs B.V. jouw persoonsgegevens, tenzij Ooms Financieel Adviseurs B.V. wettelijk verplicht is jouw persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden jouw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard. De volgende concrete bewaartermijnen gelden binnen Ooms Financieel Adviseurs B.V.:

 1. Voor adviesdossiers geldt een wettelijke termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de verzekering en/of het krediet is geëindigd;
 2. Voor fiscale documenten geldt een wettelijke termijn van 7 jaar;
 3. Als een sollicitant de baan niet heeft gekregen worden zijn/haar sollicitatiegegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij door de sollicitant toestemming wordt gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we de gegevens niet langer dan 12 maanden.

5. Wat zijn jouw rechten?

Als jij toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, dan kan jij deze toestemming altijd intrekken, zonder dat daar negatieve consequenties aan zitten.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij je gegevens niet langer verwerken tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze financiële diensten. In commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven bieden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Daarnaast heb jij nog een aantal rechten. Jij kan Ooms Financieel Adviseurs B.V. met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Ooms Financieel Adviseurs B.V. van jou heeft. Verder kan jij Ooms Financieel Adviseurs B.V. vragen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Hiervoor kan jij een mail sturen aan hypotheek@ooms.com of aan financieel@ooms.com of een brief sturen aan Ooms Financieel Adviseurs B.V. op het volgende adres: (3071 NJ) Rotterdam, Maaskade 113. Ooms Financieel Adviseurs B.V. zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op je verzoek. Daarnaast kan jij aan Ooms Financieel Adviseurs B.V. vragen de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou of – op je verzoek – aan een andere partij door te sturen. Verder kan jij Ooms Financieel Adviseurs B.V. vragen om tijdelijk je persoonsgegevens niet te verwerken, omdat bijvoorbeeld de gegevens onjuist blijken te zijn of als je een verzoek om verwijdering hebt gedaan.

Mocht je een klacht hebben over Ooms Financieel Adviseurs B.V., dan kan je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

De inhoud van deze verklaring kan op elk moment door Ooms Financieel Adviseurs B.V. gewijzigd worden. Deze wijziging zal via een mailing of bij een eerstvolgend contact tussen jou en Ooms Financieel Adviseurs B.V. worden gecommuniceerd.

7. Heb je nog meer vragen?

Mocht je nog vragen hebben over het verzamelen en gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je deze vragen stellen aan Eric van Veen.

Versie : 21 mei 2018

OFAPP

Lees onze Privacy Statement voor de OFAPP