a.s.r.

A.s.r. werkt en leeft dagelijks volgens het leidende principe dat ze de verzekeringsbranche beter willen maken. Anders dus. Met een andere mentaliteit.

Terug naar de roots van verzekeren: mensen helpen.

Terug naar het coöperatieve gedachtegoed, dat samenwerken zekerheid biedt voor iedereen. Zodat verzekeren door de maatschappij als wenselijk wordt ervaren. Als nuttig.