Belangrijk nieuws NHG-grens

Gert-Jan Lodder

Gert-Jan Lodder

Ooms Financieel Adviseur

NHG-grens per 1 juli 2014 en 2015, 2016

Als gevolg van de kredietcrisis ging in 2009 de NHG-grens omhoog om zo de woningmarkt te stimuleren. Per 1 juli 2009 werd de grens verhoogd van € 265.000 naar € 350.000, een forse verhoging dus. Daar staat tegenover dat sinds 2011 een daling is ingezet om in 2016 weer uit te komen op het normale niveau. Deze verlaging vindt steeds halverwege het jaar in de maand juli plaats:

De grens voor NHG, periode 2011-2016:

jaar NHG-grens

2011 € 350.000

2012 € 320.000

2013 € 290.000

2014 € 265.000

2015 € 245.000

2016 € 225.000

NHG-grens 2017, hoeveel garantie in 2017?

Vanaf 2017 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs. Ook dit was voor de verhoging van de grens in 2009 de werkwijze. We gaan dus geleidelijk naar de meer normale niveaus terug, ook al zullen velen dit als een verslechtering ervaren en vooral voor wie in een jaar wacht tot 1 juli en dan wel over de NHG-grens uitkomt, terwijl dat eerder niet het geval zou zijn geweest, is dat zuur. Sneller beslissen dus? Daar staat tegenover dat met oude niveaus van de maximale koopsom inmiddels een mooier huis kan worden gekocht. De huizenprijzen zijn een aantal jaren gedaald en de overdrachtsbelasting is inmiddels verlaagd van 6% naar 2%. Het is wel zo dat sinds 2013 van u wordt verwacht dat u maandelijks uw hypotheek aflost en een aflossingsvrije hypotheek met NHG-garantie niet meer mogelijk is.

Grens Nationale Hypotheek Garantie per 1 juli is voor koper en verkoper belangrijk

Wie een hypotheek kan afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie betaalt een lagere hypotheekrente dan voor wie dat niet mogelijk is. Dat betekent dat een koopsom in de range tussen € 250.000 en € 270.000 populair is, voor zowel de kopers als verkopers op de woningmarkt. Wie als verkoper denkt een iets hogere vraagprijs dan de NHG-grens te kunnen vragen, het risico loopt dat het veel langer zal duren voordat de woning verkocht is. Dit betekent dus dat de verlaging van de grens Nationale Hypotheek Garantie verkopers direct in de portemonnee kan raken en niet alleen de koper van een woning. Pas vanaf 2017 kan de grens weer verder omhoog gaan.